Firma Profili
 

STAR KABLO, sektöründe uzmanlaşmış ve güven duyulan bir markadır. Deneyimli ve araştırmacı kimliği ile ürün çeşitlerini her geçen gün genişleten bir firma konumuna gelmiştir. İşinde uzman olan kadrosuyla, yenilikçi yaklaşımlarıyla gelişen teknolojiye açık olan firmamızda, özel tasarım gerektiren kablolar, AR-GE Departmanı tarafından en kısa sürede hazırlanıp
üretilmektedir. Ürünlerimizi tercih eden herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kalite, fiyat ve hizmet üçgeninde deneyimli kadrosuyla müşteri memnuniyetini esas alarak sürekli aranan marka olmuştur. Firmamız; 1994 yılında ISO 9001:2000 WCS Kalite Yönetim Sistemi, 2005 yılında ISO 9001:2000 ISOQAR Kalite Yönetim Sistemi belgesine geçmiştir.
Star Kablo uzman kadrosuyla Pazarlama, AR-GE Departmanı ve Laboratuarı ile dünyada değişim rüzgarlarına paralel olarak rekabetçi kalite anlayışını geliştirerek sizlere hizmet vermektedir.

 

Kablo Nedir ?

Kablo; elektrik ve elektronik alanlarında kullanılan,üzeri yalıtkan bir madde ile kaplı, içine bir veya birden fazla metalik iletkenlerin yerleştirilmesi ile oluşmuş enerji akımı taşıma ürünüdür... Bir veya daha fazla tel, yalıtıcı bir maddeyle kaplanmıştır. İletkenler bakır veya alüminyumdan bir tek tel veya daha ince tellerden örülmüş, örgülü tel de olabilir. Aynı miktarda akımı taşıyabilmesi için alüminyum kabloların bakıra nispeten 1/2 çap daha büyük olmasını gerektirir. Dolayısıyla yer problemi olan yerlerde bakır kablo kullanılır.
Alüminyum esasen fazla ağır olmayan havadaki hatlarda tercih edilir. Kabloların daha güçlü olması isteniyorsa, çelik örgülerle kuvvetlendirilir. Bunlar esas itibarıyla, ülke çapındaki yüksek gerilim hatları gibi havada yüksek geçen uzun hatlarda kullanılır. Kablodan istenilen güç, hem kendi ağırlığını hem de ek olarak, üzerinde donacak buzun veya yağacak karın ağırlığını taşımasıyla ilgilidir. Ayrıca rüzgarın sebep olacağı gerilim bu kuvvetin belirlenmesinde muhakkak hesaba katılmalıdır.

Yer altında Kullanılan Kablolar
Yeraltı kabloları kanal sistemiyle döşendiğinden daima aşırı nemle karşı karşıyadır. Genellikle kurşun muhafaza içinde olup, bunun içerisindeki ayrı olarak yalıtılmış iletkenlerin sayısına göre çok veya tek iletkenli olarak sınıflandırılırlar.
Tek iletkenli kablolar, büyük çaplı kablo isteyen yüksek gerilim devrelerinde kullanılır. Bu durumda kanala birden fazla kablo döşenemez. Bu yüzden yekpare tek iletkenli kablolar ayrı kanallara döşenir. Çok iletkenli kablolar nispeten düşük gerilimdeki elektrik enerjisinin dağıtımında kullanılır. Tek bir kanala yerleştirilebilirler. Maliyetleri düşüktür. Fakat akım taşıma kapasiteleri sınırlıdır. Yeraltı kablolarında temel olarak 3 tip yalıtkan kullanılır:Lastik, cilalanmış patiska (varnished cambric) ve yağlı kağıt (impregrated paper)
15.000 volta kadar enerji taşıyan kablolar lastikle yalıtılır. Eğer kablo kimyasal maddelerin veya yağların tesirlerine maruzsa, genellikle lastik yalıtkan üzerine neoprene gibi sentetik maddeyle kaplanır. Çok sıcak bölgelerde kullanım için kablolar asbestos veya yanmaz plastik maddelerle korunur. Eğer kablonun aşınma veya içine su sızma ihtimali varsa, kablo üzerine kurşun muhafaza yerleştirilir…
Cilalı patiskayla yalıtınca lastik veya kağıda göre daha fazla kat yapılır ve kablo bükülmez hale gelir. Bu yüzden esas olarak santrallerde ve benzeri yardımcı ünitelerde kısa bağlantı kablolarını yalıtmada kullanılır. Cilalı patiska 15.000 volta kadar varan gerilimde kullanılan her ebattaki kablo için tesirlidir.
Yağlı kağıtla yalıtma, elektrik enerjisi kaybını azalttığı ve maliyeti düşük olduğu için tercih edilir. Böyle yalıtılmış kablolar 300.000 volta kadar kullanılır. Fakat 69.000 voltun üzerine aşıldığında, kablonun bulunduğu kanalın basıncı yağ veya azot gazıyla arttırılır. Basınçtan maksat boşlukları veya kağıdın birbirinden ayrıldığı yerleri ortadan kaldırmak ve boşluklarda gazın iyonlaşmasını önlemektir. Kabloyu yalıtırken boşluklara mani olmak hem yalıtkanın kabloya sarımı hem de kablonun döşenmesi sırasında imkansızdır. Kablodaki kıvrımlar, yalıtkan madde tabakalarının ayrılmasına sebep olur. Yüksek gerilimde iyonlaşmayı önlemek için 3,5 kg/cm²'ye kadar varan basınç gereklidir.
Cilalı patiska ve yağlı kağıtla yalıtılmış olan kablolar genellikle koruyucu bir kurşun tabaka ile örtülüdür. Aynı zamanda neme karşı kesin tedbir alınmış olur. Toprağın kimyasal yapısıyla bağlantılı olarak elektroliz veya korozyon (paslanma) ihtimali olduğundan kurşun plastikle kaplanır. Sentetik maddeler de, yalıtıcı olarak kullanılmaktadır.
Hava Hattı Kabloları
Kurşun kaplı kablolar, iklim gibi başka şartların da toprak altına tesisine imkan vermediği yerlerde ve kutup bölgelerinde havada taşınabilir. Kablo, rehber kablo denilen, güçlü çelik kablonun desteklediği, çelik askılar üzerinde taşınır. Bu tip hava kablosu genellikle yeraltı döşemenin ekonomik olmadığı yerleşim bölgelerinde elektrik enerjisinin dağıtımı için kullanılır. Bakımı kolay, daha ekonomik olması dolayısıyla büyük fabrikalarda da kullanılmaktadır. Hava kablolarının yalıtılması, yeraltında kullanılan kablolardaki gibidir. Neme, çürütücü atmosfere ve mesela ağaç dallarının sebep olacağı aşınmalara karşı önlem alınmalıdır.
Alçak Gerilim Kabloları
600 voltu aşmayan yerlerde genel olarak 3 tip kablo kullanılır. Bunlar metalden başka maddelerle kaplı kablolar, metal kaplı kablolar ve mineralle yalıtılmış, metalik muhafazalı kablolardır. Metalden başka maddeyle kaplı kablo her biri lastikle yalıtılmış iletkenlerden meydana gelir. Yağlı kağıt tabakasıyla kaplanmış lastik yalıtkanın etrafına kağıt bant sarılır. Böyle yalıtılan iletkenler, neme ve ateşe dayanıklı bir bileşiğe doyurulmuş dış sargıyla sarılır.
Çelik Sargılı Kablolar
Her biri yağlı kağıtla sarılmış lastikle yalıtılmış iletkenlerden meydana gelir, iletkenleri bükülebilir. Çelik örgülü olan ve olmayan her iki tip kablonun duvar veya beton içine gömülmediği oldukça kurak yerlerde kullanılması uygundur.
Çelik örgülü kablo özellikle aşınmaya karşı dayanıklıdır. Mineralle yalıtılmış metal kaplı kablolar, kablonun gizlenmesi gereken, alçak gerilimle çalışan yerlerde kullanılır. Örneğin bir yerleşim yerinden garaja veya dışarıdaki lambalara giden yeraltı hattı kullanıldığı gibi. Bu tip kablo, çok iyi sıkıştırmak suretiyle doldurulmuş kapalı borular içindeki yalıtılmış iletkenlerden meydana gelir.
Koaksiyel Kablolar
İki iletkenli elektrik kablosu genellikle yüksek frekanslı devrelerde kullanılır. İletkenlerden biri içi boş diğer iletkenin içine oturtulmuş olup, ikisinin arası sert plastikle, aralıklı olarak bırakılan boşluklarla veya basınçlı gazla yalıtılır.
Dış iletken, bir noktada koruyucu olarak, metalik örgü veya bükülmez boru şeklinde olabilir. Koaksiyel (coaxial) kablolar polis araçlarında, taksilerde, hava araçlarının telsizlerinde, radarlarda, yayın istasyonlarında, kapalı devre televizyonda ve çok kanallı telefon devrelerinde kullanılır.
Koaksiyel kablonun basit kablolardan farkı, yüksek frekansta daha iyi iletken olması ve kullanım kolaylığı sağlamasıdır. Dış iletken kablonun radyasyonuna engel olur ve devreyi dışarıdan gelecek etkilere karşı korur. Bir çok Koaksiyel kablo birleştirilerek bir hat halinde kullanılabilir.

 

 
 
STAR KABLO ; H03VV-F (TTR) / H05VV-F (TTR) / Havuz Kablosu (H05VV-F) / H05V-K (NYAF) / H07V-K (NYAF) / H05V-U (NYA) / H07V-U (NYA) / H05VV5-F (NYSLYÖ-JZ) (KUMANDA) / H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) (KUMANDA EKRANLI) / Çelik Örgülü Kontrol Kabloları / NLSCY / NLSY / H03VVH2-F (BALIK SIRTI) / H05VVH2-F (BALIK SIRTI) / H05VVH6-F (BANT) / H07VVH6-F (BANT) / LIYY / LIYY-TP / LIYCY / LIYCY-TP / LIY(St)Y / LIY(St)Y-TP / LIY(St)CY / LIY(St)CY-TP / LIYCY-CY(TP) / LI2Y(St)CY-PIMF / J-Y(St)Y...Lg (Yangın İhbar Kablosu) / LIHH / LIHH-TP / LIHCH / LIHCH-TP / LIH(St)H / LIH(St)H-TP / LIH(St)CH / LIH(St)CH-TP / J-H(St)H...Lg / RG 59/U-4 (ANTEN KABLOSU) / RG 59/U-6 (ANTEN KABLOSU) / RG 6/U-4 (ANTEN KABLOSU) / RG 6/U-6 (ANTEN KABLOSU) / RG 11/U-4 (ANTEN KABLOSU) / RG 11/U-6 (ANTEN KABLOSU) / VERİ İLETİŞİM KABLOLARI : CAT 5e UTP , CAT 5e S-UTP , CAT 5e CS-UTP / LI2Y(St)CY-PIMF / LI2Y(St)Y-PIMF / LIY(St)CY-PIMF / LIY(St)Y-PIMF / RS 422 / RS 232 / RS 485 / JAMAK. - BUS Kablo / N1VV-K / NVV (NYM) / DOLPHİN MARİN BESLEME VE KONTROL TİPİ / DOLPHİN MARİN TESİSAT VE AKÜ BESLEME TİPİ / HABERLEŞME KABLOLARI : PDV / PDV-K / PDAPV / PDAPV-K / VBV / VBV-K / VBAPV / VBAPV-K / J-Y(St)Y...Lg / CCTV / SES(HOPARLÖR) VE MİKRAFON KABLOLARI.....
Ana sayfa | Ürünlerimiz | Kalite Sistemi | Firma Profili | Müşteri Anketi | Şikayet Formu | Katalog | İletişim